ประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2560 เรื่อง นวัตกรรมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เรื่อง นวัตกรรมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้ คือคุณภัสสร์ชญาณ์มน เพรสคอทท์ และคุณ ปวีร์มน ทองราช จากหน่วยงาน SCG Eldercare Solution ได้รับความสนใจจากสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมมากพอสมควรพร้อมกันนี้ สมาคมฯ เราจะได้จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านสมัครเข้าร่วมประชุมค่ะ

ประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2560 เรื่อง นวัตกรรมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

ประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2560 เรื่อง นวัตกรรมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

ประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2560 เรื่อง นวัตกรรมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

ประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2560 เรื่อง นวัตกรรมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

ประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2560 เรื่อง นวัตกรรมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ