สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เดินทางไปเยี่ยมชม วัดราชนัดดารามวรวิหาร และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี โดยนายกสมาคมฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์) และคณะกรรมการ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม วัดราชนัดดารามวรวิหาร และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีคุณวุฒิชัย มกราพันธ์ หัวหน้าแผนส่งเสริมการพัฒนา2 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และคณะให้การต้อนรับเป็นอย่างดี สมาคมฯ ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และศิษย์เก่าสมาคมฯ สามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมได้ค่ะ สวยมาก น่าที่จะได้ชมเป็นอย่างยิ่ง

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีได้เดินทางไปเยี่ยมชม วัดราชนัดดารามวรวิหาร และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีได้เดินทางไปเยี่ยมชม วัดราชนัดดารามวรวิหาร และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีได้เดินทางไปเยี่ยมชม วัดราชนัดดารามวรวิหาร และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีได้เดินทางไปเยี่ยมชม วัดราชนัดดารามวรวิหาร และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีได้เดินทางไปเยี่ยมชม วัดราชนัดดารามวรวิหาร และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีได้เดินทางไปเยี่ยมชม วัดราชนัดดารามวรวิหาร และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีได้เดินทางไปเยี่ยมชม วัดราชนัดดารามวรวิหาร และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์