ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing

เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความสนใจอย่างดียิ่งจากสมาชิกและผู้สนใจ สมาคมฯ ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing