สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานทำบุญของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี (นายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์) ร่วมงานทำบุญของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 และเข้าร่วมงาน RAMA SON NEW YEAR PARTY 2018 ในโอกาสนี้สมาคมฯได้สนับสนุนเงินรางวัล และกระเป๋าผ้า RAMA NURSE ในการจับฉลากของขวัญ สำหรับอาจารย์พยาบาลและบุคลากรโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และในโอกาสนี้สมาคมฯ ได้กราบสวัสดีปีใหม่ อาจารย์อาวุโส(รองศาสตราจารย์สุจินต์ วิจิตรกาญจน์) ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานทำบุญของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานทำบุญของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานทำบุญของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานทำบุญของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานทำบุญของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานทำบุญของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานทำบุญของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานทำบุญของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561