สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเป็นกำลังใจให้กับพยาบาลทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละในพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

การประชุมวิชาการของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง Best Practices of Risk Management in Nursing เมื่อวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ยกเว้นค่าลงทะเบียนให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัย ในการนี้มีพยาบาลจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ จำนวน 4 คน สมัครเข้าร่วมประชุมด้วยขอเป็นกำลังใจให้กับพยาบาลทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละในพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม