ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "กลุ่มผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น" รุ่นที่ 2

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ขอเชิญท่านผู้ปกครองผู้ป่วยสมาธิสั้นสมัครเข้าร่วมโครงการ
"กลุ่มผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น" รุ่นที่ 2
กิจกรรมกลุ่มบำบัดจำนวน 6 ครั้ง ในวันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น.
ในช่วงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 29 มีนาคม 2562 (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท รับจำนวนจำกัด ! หมดเขตรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ที่สนใจสามรถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกมลวรรณ เผดิมผล และ คุณรุ่งทิพย์ ประเสริฐชัย 
เบอร์โทรศัพท์ 02-201-1235 หรือ 02-201-1726 ในวันและเวลาราชการ