กิจกรรม OPEN HOUSE จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี 2563

กิจกรรม OPEN HOUSE จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี ในวันที่ 12 กันยายน 2563  เวลา 8.00-13.00 น.
ออนไลท์ผ่านระบบ ZOOM