ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญหอผู้ป่วยจิตเวชศาสตร์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์
แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล และบุคลากร
ร่วมพิธีทำบุญหอผู้ป่วยจิตเวชศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
เวลา 9.30 - 13.00 น.
ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 3