You are here

งาน "RAMA PSY OPEN HOUSE 2016"

 

 

ประชาสัมพันธ์งาน "RAMA PSY OPEN HOUSE 2016" ครับ

จัดวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559  เวลา 8.30-16.00 น.
ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น7

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6 ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันใดก็ได้
2.มีความสนใจและต้องการทราบว่าชีวิตจิตแพทย์ /การเรียนต่อแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจิตเวชศาสตร์เป็นอย่างไร
วิธีการสมัคร

1.Downloadใบสมัครที่ https://drive.google.com/…/0B1bFbtR_kq9IcFh3M21DS0pTMGM/view

2.ส่งใบสมัครกลับมาที่ ratreewannasuk@gmail.com ภายในวันที่ 10 กันยายน 2559

****ประกาศผลวันที่ 16 กันยายน 2559 *****รับจำนวนจำกัด *****

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณราตรี วรรณสุข
Email: ratreewannasuk@gmail.com

เบอร์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รพ รามาธิบดี 022011929 ,022011478 ต่อ 220,  หรือ 097-226-9925 ในวันและเวลาราชการ

 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299