เลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้านจบหลักสูตร และต้อนรับแพทย์ประจำบ้านใหม่ ประจำปี 2561

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดงานเลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้านที่จบหลักสูตร
และต้อนรับแพทย์ประจำบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์