ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ แนะถอดบทเรียนจากอุบัติเหตุเด็ก 4 คนตกตึก

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
แนะถอดบทเรียนจากอุบัติเหตุเด็ก 4 คนตกตึก   ในรายการข่าว 3 มิติ
เมื่อวันที่ 2 พ.ค.61 ดำเนินรายการโดยคุณกิตติ สิงหาปัด
โดยส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ของสังคมเมือง
ระหว่างภาระการดูแลครอบครัว กับภาระการหาเลี้ยงชีพให้สามารถแบ่งปันช่วงเวลา
ให้เกิดความเหมาะสม