ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ร่วมจัดทำข้อตกลง (PA) ระดับภาควิชา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ร่วมจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (PA) ระดับภาควิชา
กับภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ประจำปี 2561
ในวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

   

   

     

    .