ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023