“เลี้ยงขอบคุณ”  พลพรรคจิตอาสารามา ’53

ได้จัดงานเลี้ยง : สังสรรค์ หรรษา จิตอาสา รามาธิบดีขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับ “อาสาสมั...