มอบเครื่องยังชีพช่วยน้ำท่วม

มอบเครื่องยังชีพช่วยน้ำท่วม
******************

      “ร.ศ.ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ” รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและกิจการสังคมพร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อยังชีพ อาทิ น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยารักษาโรค เสื้อผ้า เทียนไข ฯลฯ ที่ได้รับการบริจาคมาจากบุคลากร ผู้ป่วยและญาติ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ให้กับนายวิโชค อาจหาญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง บมจ.อสมท. สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดของประเทศ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา    

**********************************