ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 1

       ยอดเขาคิชฌกูฎ

ศรัทธา  ความเชื่อ  ความพลาดหวัง  ความสำเร็จ

********************

เรื่องเล่าของ "ชมรมพุทธ ฯ รามาธิบดี"...

สู่การเดินทางบนเส้นทางจาริกแสวงบุญแห่งธรรมะของเหล่าบุคลากรรามาธิบดี

ความพลาดหวัง  ศรัทธา  ความเชื่อ  และความสำเร็จ  นัยความเป็นจริงของชีวิตที่แฝงเร้นไว้ให้ทุกคนได้คบคิด  และยากจะหลีกเลี่ยงตลอดการเดินทางของ...