มารู้จักการตรวจเอ็กซ์เรย์กระดูกสันหลังกัน (22/12/64)

Document Path: 
https://www.rama.mahidol.ac.th/ramacloud/s/ibGA5kdfRFZOVbs
Document Thumbnail: 
มารู้จักการตรวจเอ็กซ์เรย์กระดูกสันหลังกัน