เกล็ดเลือดเข้มข้นจากพลาสมาสำหรับการรักษาผมร่วง : ดร.นพ.ศุภฤกษ์ เลาหพิทักษ์วร (23/08/64)

เกล็ดเลือดเข้มข้นจากพลาสมาสำหรับการรักษาผมร่วง : ดร.นพ.ศุภฤกษ์ เลาหพิทักษ์วร และ พญ.กุลกานต์ อมรพัฒนา (23/08/64)

Document Path: 
https://www.rama.mahidol.ac.th/ramacloud/s/ThzxUTZlDJj20qu
Document Thumbnail: 
เกล็ดเลือดเข้มข้นจากพลาสมาสำหรับการรักษาผมร่วง