กิจกรรมวิชาการ CASE CONFERENCE

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมวิชาการ CASE CONFERENCE ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560  เวลา 8.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี