พิธีทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวม