สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD เข้าสัมภาษณ์ ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล

ทีมงาน รายการ "การแพทย์ก้าวหน้า"
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ( 7 HD )
เข้าสัมภาษณ์ ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล ในหัวเรื่อง "โรคกลัวสังคม"
ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 
(สำหรับตารางออกอากาศทางช่อง 7 HD จะแจ้งมาในภายหลัง)