การตรวจประเมินหลักสูตรจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินหลักสูตรจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
(โดยรักษาระยะห่างและใส่หน้ากากอนามัยตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิท-19)