บทสัมภาษณ์พิเศษ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลอันดับที่ 2 ของประเทศไทย (รอบแรก) ในการแข่งขัน “ASEAN INVESTMENT CHALLENGE 2023”

 

บทสัมภาษณ์พิเศษ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลอันดับที่ 2 ของประเทศไทย (รอบแรก) ในการแข่งขัน “ASEAN INVESTMENT CHALLENGE 2023”

การแข่งขัน “ASEAN INVESTMENT CHALLENGE 2023” หรือ “โครงการแข่งขันเทรดหุ้นเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ด้านการลงทุน สามารถวางแผนการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนด้วยตนเอง และการเทรดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นางสาวกมลชนก พูนพัฒน์พิบูลย์ หรือ น้องพั้นช์ ปัจจุบันเป็นนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลอันดับที่ 2 ของประเทศไทย (รอบแรก) ในการแข่งขัน “ASEAN INVESTMENT CHALLENGE 2023” ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2566 – วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 และประกาศผลการแข่งขัน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 700 คน ทั่วประเทศ

น้องพั้นช์มีความสนใจในการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ โดยได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนสนใจผ่านทาง YouTube ซึ่งเป็นช่องทางที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการศึกษาหาความรู้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ได้รับความรู้ในด้านการลงทุนเป็นอย่างมาก

จุดเริ่มต้นของกิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากการค้นหากิจกรรมเพื่อเก็บชั่วโมง AT และบังเอิญได้เห็นกิจกรรมดังกล่าว เพราะเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้กับนักศึกษาด้านการเงินการลงทุน ประกอบกับตนมีความสนใจในการลงทุน และยังไม่มีความรู้ด้านการลงทุนในหุ้น จึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับตัวเอง เพราะเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ในเรื่องการลงทุนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

น้องพั้นช์เล่าถึงการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมการแข่งขันว่า ก่อนการแข่งขันผู้จัดกิจกรรมได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ผ่านระบบ E-Learning ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีบทเรียนเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น (หุ้นยั่งยืน ESG) ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยก่อนเริ่มการแข่งขันประมาณ 2 เดือน ได้ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือการลงทุนในหุ้น การจัดการเงินในการลงทุน จาก หอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นแหล่งคลังความรู้ให้นักศึกษา

“พั้นช์ดีใจมากที่ได้รับรางวัล ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน ไม่คิดว่าจะได้รางวัลเพราะจากผลการเทรด ในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการที่มากประสบการณ์และมีความรู้ในการลงทุนในหุ้นมาบ้างแล้ว ตัวพั้นช์เองยังใหม่ในการเทรด ยังไม่มีประสบการณ์มากเท่าไหร่ในหุ้น นอกจากการอ่านกราฟ และจากการแข่งขันทำให้เห็นได้ว่าภาษาอังกฤษมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร ซึ่งในการแข่งขัน (รอบสอง) ระดับ ASEAN ต้องมีการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีสัดส่วนคะแนนการพูดนำเสนอค่อนข้างมาก ต้องทำความเข้าใจเกณฑ์การให้คะแนนและทำตามกติกาการแข่งขันให้ดี”

น้องพั้นช์ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการแข่งขันครั้งนี้ว่า

“อยากเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จค่ะ”

นอกจากความรู้ที่ได้ในห้องเรียนแล้ว เราควรหาความรู้ใหม่ ๆ จากนอกห้องเรียนด้วย และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ชีวิตในรอบรั้วมหาวิทยาลัยอีกด้านหนึ่ง

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #สู่ความยั่งยืนของสากล

#NursesoftheFuture #ASEANInvestmentChallenge2023