สิ่งอำนวยความสะดวก

 
 

 สิ่งอำนวยความสะดวก
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และ 2 ทุกคน จะได้สิทธิ์เข้าพักในหอพักของโรงเรียน พยาบาล รามาธิบดี ศาลายา โดยมี ค่าใช้จ่ายเทอมละ ประมาณ 4,000 บาท และมีรถรับส่ง เมื่อต้องเดินทาง ไปเรียนที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พญาไท
ส่วนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 จะได้ สิทธิ์เข้าพักในหอพักภายในโรงเรียนพยาบาล รามาธิบดีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับ สวัสดิการเรื่องอาหาร 3 มื้อ พร้อมมีรถรับส่ง เมื่อต้องออกฝึกปฏิบัติภายนอกโรงเรียน
หากนักศึกษาพยาบาลคนใดมีความประสงค์ จะขอทุนการศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดสรรทุน การศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ ให้ โดยนักศึกษา ทุกชั้นปีที่มีความจำเป็น สามารถสมัครขอรับ ทุนการศึกษาได้