นิสิตจุฬา ฯ ดูงานกลุ่มมิตรภาพบำบัดผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี  ณ  ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ...

 

ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี  จัดประชุมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  ณ  ศูนย์เสริมพลังสร้างสุ...

 

รีวิว...โครงการจิตอาสารามาธิบดี

 

งานสร้างเสริมสุขภาพจัดกิจกรรม  เสริมสร้างพลังใจ  จิตอาสารามาธิบดี 

 

มอบของรางวัลให้กับสมาชิกชมรมฯ ในการเข้าร่วมตอบคำถามกิจกรรมลดเค็ม

 
ร่วมสร้างสีสันให้ลานดนตรี

ชมรมดนตรีสบายสบาย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
มอบพัดลมให้ลานดนตรี

จากคุณอรอณงค์ ลิขิตสัจจากุล สำหรับใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้กับผู้ป่วย...

 
"พีสะเดิด" โชว์ลูกคอลานดนตรีอาสา

ร่วมร้องเพลงระดมทุนให้รพ.รามา

 
“เป่า  จิน  จง”  ร่วมแสดงดนตรีจิตอาสา

นำโดย “คุณตู่” นพพล โกมารชุน และ“คุณนุช” ปรียานุช ปานประดับ

 
“บิ๊กหอย”  มอบพัดลมให้รามา ฯ

จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการใน...

 
คำบอกเล่าจากใจ...เด็กนักเรียนฝึกงานจิตอาสา

“รามา ฯ” ปั้นเด็ก สพฐ.ให้เป็นคนดี