“บิ๊กหอย” มอบพัดลมให้รามา ฯ

“บิ๊กหอย”  มอบพัดลมให้ลานดนตรีจิตอาสา
***********************
             “รองศาสตราจารย์ธันย์   สุภัทรพันธุ์” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้แทนรับมอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว จากคุณธวัชชัย สัจจกุล สำหรับใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาล ฯ   ณ ลานดนตรีจิตอาสา อาคาร 1 เมื่อเร็ว ๆ นี้