กิจกรรมนอกหลักสูตร ปี 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กับรายการ Dr.Kids

Mahidol Mylan 2019 งานเดิน - วิ่ง รวมพลคนรักพ่อ ครั้งที่ 5

การอบรม Mahidol University Emergency Response Team - Mahidol ERT รุ่นที่ 3

นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ ร่วมให้ความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ที่เดินทางมารับมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)

การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน จากชีวิตจริงสู่ละครสร้างแรงบันดาลใจ

การแข่งขันจัดการภัยพิบัติ Disaster Manages งานประชุม MEDxUSM ณ University of Science Malaysia - Health Campus

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเเละการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ แก่สมาคมผู้ปกครองเเละครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

การแข่งขัน Prehospital Care Championship และการนำเสนอผลงานรูปแบบ Oral presentation งานประชุมวิชาการ First Paramedic Asia 2019

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่บุคลากรมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

2nd crowded event medical management with BNK48 "งานเทศกาลกีฬาบางกอกที่สิบแปด"

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเเละการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)​ แก่เจ้าหน้าที่เเละศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นำเสนอผลงานวิจัยแบบ E Poster ในงานประชุม Association for Medical Education in Europe (AMEE 2019)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน

รางวัลในงานการประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬา Paramedic Game

นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Poster Presentation ในงาน 18th International Conference on Emergency Medicine (ICEM2019)

อบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐานใน โครงการเปิดโลกการเรียนรู้”อาชีพ” ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเเละ การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Student One Health Camp for Rabies Control”

งานประชุมวิชาการและแข่งขันกีฬา Paramedic Game ครั้งที่ 5

งานเดิน-วิ่ง การกุศล MU Charity 2019 Run For Fund”

จัดอบรม “Mahidol - ERT Volunteer รุ่นที่2”

การประชุมวิชาการประจำปี Emergency Medical Technician Annual Conference ครั้งที่ 4 (4 th EMTAC) Beyond the fast is the high quality EMS

ดูแลภาวะฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดให้กับ Member ในวง BNK48