การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน จากชีวิตจริงสู่ละครสร้างแรงบันดาลใจ

การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน จากชีวิตจริงสู่ละครสร้างแรงบันดาลใจ

วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562

ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก RamachannelTV : RamachannelTV