การประชุมวิชาการประจำปี Emergency Medical Technician Annual Conference ครั้งที่ 4 (4 th EMTAC) Beyond the fast is the high quality EMS

การประชุมวิชาการประจำปี

Emergency Medical Technician Annual Conference ครั้งที่ 4

(4 th EMTAC) Beyond the fast is the high quality EMS

ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2562

ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 4thEMTAC

สำหรับผู้สนใจทั่วไป -ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท- (เบิกต้นสังกัด)

✏️ และผู้ที่ต้องการหนังสือโครงการ หนังสือประชุม สำหรับเบิกต้นสังกัด

    สามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดได้ที่

    ลิ้งค์ >>> ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic