ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดโครงการให้ความรู้ประชาชน เรื่อง ประชาชนยุคใหม่ใส่ใจการกลืน เพราะการกลืนไม่ใช่เรื่องกล้วยๆ...
 
ขอเชิญรดน้ำขอพร ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ แพทย์หญิงฉัฐยา จิตประไพ เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕...
 
อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ออฟฟิศซินโดรม โรคฮิตของคนทำงาน” วันที่ 1 มีนาคม 2562...
 
กิจกรรมทำบุญภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากร วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพั...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ขึ้น...
 
โดย อ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม...
 
Dr.Takayuki Mori, MD. อาจารย์แพทย์ และ clinical fellowship ด้าน neurological rehabilitation จาก Rehabilitation Medi...
 
อ.ดร.นพ.ปรเมษฐ์  ฉายารัตนศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วยคณาจารย์ และ แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร...
 
กิจกรรมสังสรรค์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ อาค...
 
อ.พญ.พิมพ์ชนก สุขสมพร ประธานทีมนำทางคลินิกภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู อ.ดร.นพ.ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาส...
 
อ.ดร.นพ.ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วยคณาจารย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย แพทย์ประจำบ้า...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  จัดการประชุม การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...