กิจกรรมภาควิชา
EVENT 

You are here

 
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เปรม บุรี  ป.ช., ป.ม. อดีต...
 
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ม.ป.ช.,...
 
คุณลำจวน วงศ์ญาพรหม และครอบครัว บริจาคเครื่องอัลตร้าซาวด์ Konica Minolta รุ่น MX1 แก่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย...
 
สืบสานอัตลักษณ์ เวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมใจ สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
 
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ผู้ร่วมก่...
 
คุณปริทัศน์ รัตนะวรรณาภรณ์ บรรยายเรื่อง “ความก้าวหน้าในตำแหน่งสูงขึ้น และการทำคู่มือปฏิบัติงาน” ให้แ...
 
คุณปริทัศน์ รัตนะวรรณาภรณ์ บรรยายเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์ COVID-19” ให้แก่ คณาจารย...
 
ผศ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อ...
 
แพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา 2564
 
นางสาวนวลพรรณ ขันทะสีมา ได้รับโล่รางวัลผู้เชี่ยวชาญเพื่อนครอบครัวดีเด่น ประจำปี 2565  จาก กรมกิจการสตรีและสถา...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเรื่อง การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ...
 
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ไพบูลย์ จิตประไพ อดีตหัวหน...

Pages

website counter widget