ขยายระยะเวลาการรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566   สมั...
 
รับสมัคร แพทย์ Part-time (พนักงานค่าตอบแทน : แพทย์ DF) จำนวนหลายอัตรา   ปฎิบัติงานที่ หน่วยเวชกรรมฟื้...
 
วันนวมินทรมหาราช วันที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมน...
 
อ. พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ รางวัลรองชนะเล...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ และแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมลรัชฐา พิทัก...
 
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบรรยาย 1 และ 2 อาคารหลัก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
Assoc. Prof. Dr. Christopher Salamaed Constantino, MD.   แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจาก University of the Phili...
 
กภ.เกษแก้ว เมธาธราธิป ในนาม "ครอบครัวเมธาธราธิป" บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท แก่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณ...