อ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
อ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
สุขสันต์วันสงกรานต์ #อยู่บ้านก็เบิกบานได้
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career โดยยื...
 
อ. พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ ได้รับรางวัล WINNER OF THE 7th WFNR FRANZ GERSTENBRAND AWARD จาก World Federation for N...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดการประชุมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) กับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลั...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เเด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันศุกร์ที่ 28...

ดูเนื้อหากิจกรรมภาควิชา

แสดงความยินดี/ยินดีต้อนรับ

 
นางสาวฐิติยา หุปะโก  ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 
นายเทอดพงศ์ ขุนพัฒน์  ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 
เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย "ประถมาภ...
 
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย COVID-19 โดย อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด...