อ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
ผศ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
คุณลำจวน วงศ์ญาพรหม และครอบครัว บริจาคเครื่องอัลตร้าซาวด์ Konica Minolta รุ่น MX1 แก่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย...
 
สืบสานอัตลักษณ์ เวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมใจ สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
 
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ผู้ร่วมก่...
 
คุณปริทัศน์ รัตนะวรรณาภรณ์ บรรยายเรื่อง “ความก้าวหน้าในตำแหน่งสูงขึ้น และการทำคู่มือปฏิบัติงาน” ให้แ...
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวปิยวรรณ แซ่ซื้อ นักกิจกรรมบำบัด  และ นางสาววาสนา เสาวะที ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด
 
ขอแสดงความยินดีแก่ พญ.มณฑลี ศิริเมธารักษ์ พญ.อภิสรา กี่สุขพันธ์ นพ.ขวัญ ศรีศิลป พญ.พีรดา เอื้อเชิดกุล นพ.ธีรุตม์ พรทวีทร...
 
ขอแสดงความยินดีแก่ อ. พญ.อภิสรา กี่สุขพันธ์ อ. พญ.พีรดา เอื้อเชิดกุล ในโอกาสรับมอบ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอ...
 
ยินดีต้อนรับ พญ.ชนัญชิดา วิชยศาสตร์ นพ.คณิน ลีอารีย์กุล พญ.ชนนิ์ชนก ลาภธนชัย พญ.ณวรรณ ชีวะสุทโธ นพ.พิชัยยุทธ โตวรกุล นพ.ขรรค์...

website counter widget