อ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
ผศ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ...
 
๑๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
Dr.Yusma Asni Binti Yusmido, M.D. Rehabilitation Physician Hospital Tengku Ampuan Afzan, Pahang, Malaysia และ พญ...
 
Ryosuke Yanagida, D.D.S. postgraduate student in the Department of Dysphagia Rehabilitation, Tokyo Medical...
 
Prof. Steven Pipe, M.D. Director of the Pediatric Hemophilia and Coagulation Disorder, Program and medical dir...
 
Prof. Ulrike Reiss, M.D. Director of Hemophilia Center St. Jude Hospital พร้อมด้วย Dr.Nidhi Bhatt, M.D. Co-inv...
 
ขอแสดงความยินดี แก่ ผศ. นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตร...
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวปทิตตา แซ่ลิ้ม นักกายภาพบำบัด
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวดาเนี่ยล สมิงสพันธุ์  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวปิยวรรณ แซ่ซื้อ นักกิจกรรมบำบัด  และ นางสาววาสนา เสาวะที ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด

website counter widget