ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฐิติพร ภักดีพิบูลย์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
ขยายระยะเวลาการรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566   สมั...
 
รับสมัคร แพทย์ Part-time (พนักงานค่าตอบแทน : แพทย์ DF) จำนวนหลายอัตรา   ปฎิบัติงานที่ หน่วยเวชกรรมฟื้...
 
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จากประเทศเนปาล โดยศูนย์โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตัน ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศร่วมกับศ...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเรื่อง การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงา...
 
อ. พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ รางวัลรองชนะเล...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ และแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมลรัชฐา พิทัก...
 
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ท...
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวอาทิตยา อินต๊ะยศ  นักกายภาพบบำบัด  นางสาวโปรดปราน เลาะวิธี  นักกิจกรรมบำบัด นายสราวุฒิ...
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวธนกร สุริยรังษี  นักกายอุปกรณ์  และ นายรัฐศาสตร์ รักภักดี  นักสังคมสงเคราะห์
 
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้ง...