อ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
ผศ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ...
 
๑๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเรื่อง การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงา...
 
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เปรม บุรี  ป.ช., ป.ม. อดีต...
 
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ม.ป.ช.,...
 
คุณลำจวน วงศ์ญาพรหม และครอบครัว บริจาคเครื่องอัลตร้าซาวด์ Konica Minolta รุ่น MX1 แก่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย...
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวดาเนี่ยล สมิงสพันธุ์  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวปิยวรรณ แซ่ซื้อ นักกิจกรรมบำบัด  และ นางสาววาสนา เสาวะที ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด
 
ขอแสดงความยินดีแก่ พญ.มณฑลี ศิริเมธารักษ์ พญ.อภิสรา กี่สุขพันธ์ นพ.ขวัญ ศรีศิลป พญ.พีรดา เอื้อเชิดกุล นพ.ธีรุตม์ พรทวีทร...
 
ขอแสดงความยินดีแก่ อ. พญ.อภิสรา กี่สุขพันธ์ อ. พญ.พีรดา เอื้อเชิดกุล ในโอกาสรับมอบ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอ...

website counter widget