การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย COVID-19 โดย อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด...