แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ

รายนามบุคลากรแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ

สถานที่ตั้ง

คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ @ พาราไดซ์ พาร์ค (แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู)

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 3 เลขที่ 61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2201-0525 โทรสาร. 0-2201-2228