กิจกรรมภาควิชา
EVENT 

You are here

 
ขอเชิญรดน้ำขอพร ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ แพทย์หญิงฉัฐยา จิตประไพ เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕...
 
คุณอาทร มั่นเขตวิทย์ บริจาคถุงมือหุ่นยนต์ฝึกฟื้นฟูสมรรถภาพนิ้วมือ สำหรับฝึกซ้อม แก่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศา...
 
นางสาวนวลพรรณ  ขันทะสีมา ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น  ศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ  Mah...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเรื่อง การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงา...
 
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เปรม บุรี  ป.ช., ป.ม. อดีต...
 
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ม.ป.ช.,...
 
คุณลำจวน วงศ์ญาพรหม และครอบครัว บริจาคเครื่องอัลตร้าซาวด์ Konica Minolta รุ่น MX1 แก่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย...
 
สืบสานอัตลักษณ์ เวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมใจ สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
 
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ผู้ร่วมก่...
 
คุณปริทัศน์ รัตนะวรรณาภรณ์ บรรยายเรื่อง “ความก้าวหน้าในตำแหน่งสูงขึ้น และการทำคู่มือปฏิบัติงาน” ให้แ...
 
คุณปริทัศน์ รัตนะวรรณาภรณ์ บรรยายเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์ COVID-19” ให้แก่ คณาจารย...
 
ผศ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อ...

Pages

website counter widget