ขอเชิญบุคลากรภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่" ในวันศุกร์ที่ 4 ม...
 
อ.พญ.ฐิติพร ภักดีพิบูลย์ ฝึกอบรม ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ (Geriatric Rehabilitation) ณ Tohoku University...
 
ก.บ.กาญจนา โสมดี ฝึกอบรม ด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก (Rahabilitation in Swallowing disorder)  ณ Fac...
 
เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจและระบบประสาท ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 3
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เเด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันอังคารที่ 18 ก...
 
อ.พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ และ นายนฤดล บาทาสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ "วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย...
 
กภ.รุ่งทิพย์ สินิทธานนท์  ฝึกอบรม ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ (Geriatric Rehabilitation) ณ Tohoku...
 
ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านไม้ธารารีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม...
 
แพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา 2560
 
อ.พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ และ นายนฤดล บาทาสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันนวัตกรรม "รองเท้าช่วยเดินสำหรับผู...