ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
Announcements
 
สวัสดีปีใหม่ 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา (คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
สวัสดีปีใหม่ 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา (คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุกร
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี (นำโดยนายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ) เข้าสวัสดีปีใหม่ 2...
Events
 
สวัสดีปีใหม่ 2561 ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล (นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี)
เนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี (นำโดยนายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพัน...
Events
 
สวัสดีปีใหม่ ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
สวัสดีปีใหม่ ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
Events
 
สวัสดีปีใหม่ 2561 ประธานคณะกรรมการองค์กรบริหารการพยาบาล (คุณวาธินี คัชมาตย์) และทีมบริหาร
สวัสดีปีใหม่ 2561 ประธานคณะกรรมการองค์กรบริหารการพยาบาล (คุณวาธินี คัชมาตย์)
Events
 
เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี)
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานทำบุญของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
ร่วมงานทำบุญของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้มอบทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารพยาบาลรามาธิบดี เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี โดยนายกสมาคมฯ (รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์)
Announcements
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมรับรองคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ชุดที่ 29 วาระ 2561-...
Announcements
 
ไดอารี่สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีปี ๒๕๖๑
สั่งซื้อไดอารีปี ๒๕๖๑  ราคาเล่มละ 25 บาท
Announcements
 
ขอเชิญสมาชิกศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เสนอขอทุนอุดหนุนการทำวิจัย ประจำปี 2560 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2560
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2560
Announcements