ขอเชิญศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีร่วมย้อนวันวาน "งานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี"
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 07.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิ...
Announcements
 
การพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเสนอเพื่อนๆ พี่ๆ หรือรุ่นน้องที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ท...
Announcements
 
 Best Practices of Risk Management in Nursing
วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk...
Announcements
 
การอบรมปฏิบัติการเรื่อง "  Practical issue in Non communicable disease (NCD): Update 2017"
ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “Practical issue in Non communicable...
Announcements
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีได้เดินทางไปเยี่ยมชม วัดราชนัดดารามวรวิหาร และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
นายกสมาคมฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์) และคณะกรรมการ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม วัดราชนัดดารามวรวิหาร และนิท...
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 44
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 44 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้
นายกสมาคมฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์) ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ พร้อ...
Announcements
 
ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องพยาบาลร่วมวิชาชีพ ที่ได้รับการแก้ปัญหาเรื่องการบรรจุเข้ารับราชการโดยเริ่มในปี 2560
Announcements
 
 ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่น 4 ได้รับการยกย่อง จาก American Academy of Nursing
ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่น 4 ได้รับการยกย่อง จาก American Academy of Nu...
Announcements
 
ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่น 4 ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น
ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่น 4 ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ด้านการวิจัย ประจำปี 2560 จากสมาคมพยา...
Announcements
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าฯ และผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำโดย นายกสมาคมฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์) และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ...
Events
 
Nurse Alumni Lougne
เร็วๆ นี้ พี่น้องเราชาวสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีคอยฟังข่าวดีนะคะ..  
Announcements