ขอเชิญศิษย์เก่าพยาบาลทุกรุ่น ร่วมพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศาลายา
ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศาลายา
Announcements
 
ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.acmrrama.com
Announcements
 
สนับสนุนให้สมาชิก
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 25 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ สุปาณี ที่เคารพรัก ได้รับคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ที่ชั้น 4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เข้ามอบเงินสนับสุนนการจัดทำวารสารวิชาการ "รามาธิบดีพยาบาลสาร"
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำวารสารวิชาการ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
Announcements
 
รวมภาพจากงานคอนเสิร์ต"น้ำใจพยาบาลรามาธิบดีสู่จักรีนฤบดินทร์กับสุนทราภรณ์",
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี
Events
 
เรียนอดีตสมาชิกศิษย์เก่าที่เคยมีจิตอาสาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีทุกรุ่นทุกท่านเข้าร่วมโครงการ Rama Nurses' Alumni Association Reunion
ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
Announcements