มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2559 ให้กับ รองศาสตราจารย์ ประคอง อินทรสมบัติ
 มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2559 ให้กับ รองศาสตราจารย์ ประคอง อินทรสมบัติ
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำผ้าเย็นไปมอบให้กับประชาชนที่รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำโดย นายกสมาคมฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์) และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ...
Events
 
มอบทุนให้กับนางสาวพิกุล เขื่อนคำ นักศึกษาพยาบาลปริญญาโท
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีมีการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
Events
 
ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช-รามา
เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ 7-8 มกราคม 2560  ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช-รามารุ่นที่ 5 จัด  Meeting อิงธาร รีสอร์ท จังหวัด น...
Events
 
เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ 21-22 มกราคม 2560  ศิษย์เก่าพยาบาลรามารุ่น 8 ได้มีโอกาสไปเที่ยวพักกันที่อุทยานแห่งชาติเขาพุเตย จังห...
Events
 
ศิษย์เก่าพยาบาลรามารุ่น 7
เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ 21-22 มกราคม 2560 ศิษย์เก่าพยาบาลรามารุ่น 7 ได้ร่วมตัวกันไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรี 
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอความร่วมมือจากสมาชิกศิษย์เก่าทุกรุ่น (ตั้งแต่ศิริราช-รามา 5 รุ่น และรามาฯ รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 42) ในการกรอกข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการทำบัตรสมาชิกและเป็นฐานข้อมูลของสมาคมฯ
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอความร่วมมือจากสมาชิกศิษย์เก่าทุกรุ่น (ตั้งแต่ศิริราช-รามา 5 รุ่น และรามาฯ รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4...
Announcements
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบ เงินสนับสนุนค่า จัดทำรามาธิบดีพยาบาลสาร
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบ เงินสนับสนุนค่า จัดทำรามาธิบดีพยาบาลสาร  เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
Events
 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดพิธีทำบุญประจำปี และเปิดพิพิธภัณฑ์พยาบาล
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดพิธีทำบุญประจำปี และเปิดพิพิธภัณฑ์พยาบาล มีอาจารย์อาวุโส พี่ๆ น้องๆ พ...
Events
 
ขอเชิญชวนน้องพี่พยาบาล ร่วมใจกัน...ซื้อสมุดบันทึก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมใจกัน...ซื้อสมุดบันทึก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในโอกาสครบรอบ 90 ปี ในปี 2560
Announcements
 
ขอเชิญสมาชิกศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เสนอขอทุนอุดหนุนการทำวิจัย ประจำปี 2559
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559
Announcements
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมแจกผ้าเย็นให้กับประชาชน ณ เต็นท์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น.  ณ เต๊นท์พยาบาล (ตรงข้ามศาลหลักเมือง-หน่วยบริการพยาบาลจุดที่ 8)
Events