โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดพิธีทำบุญประจำปี และเปิดพิพิธภัณฑ์พยาบาล

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดพิธีทำบุญประจำปี และเปิดพิพิธภัณฑ์พยาบาล มีอาจารย์อาวุโส พี่ๆ น้องๆ พยาบาล คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มาร่วมงานกันอย่าง คับคั่ง โดยมีท่านคณบดี (ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธารา) ให้เกียรติมาร่วมงาน พร้อมกับ ทำพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ร่วมกับผู้อำนวยการรร.พยาบาลรามาธิบดี (รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี) หลังจากนั้นสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีได้มีโอกาสมอบของขวัญปีใหม่ให้กับอาจารย์อาวุโส ซึ่งทุกท่านขอให้ กิจการต่างๆ ของสมาคม ฯ เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นตลอดไป สมาคมฯ ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณสมาชิกศิษย์เก่าทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ อย่างดียิ่งตลอดมา

 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดพิธีทำบุญประจำปี และเปิดพิพิธภัณฑ์พยาบาล

 

 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดพิธีทำบุญประจำปี และเปิดพิพิธภัณฑ์พยาบาล

 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดพิธีทำบุญประจำปี และเปิดพิพิธภัณฑ์พยาบาล

 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดพิธีทำบุญประจำปี และเปิดพิพิธภัณฑ์พยาบาล

 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดพิธีทำบุญประจำปี และเปิดพิพิธภัณฑ์พยาบาล

 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดพิธีทำบุญประจำปี และเปิดพิพิธภัณฑ์พยาบาล

 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดพิธีทำบุญประจำปี และเปิดพิพิธภัณฑ์พยาบาล

 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดพิธีทำบุญประจำปี และเปิดพิพิธภัณฑ์พยาบาล

 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดพิธีทำบุญประจำปี และเปิดพิพิธภัณฑ์พยาบาล

 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดพิธีทำบุญประจำปี และเปิดพิพิธภัณฑ์พยาบาล

 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดพิธีทำบุญประจำปี และเปิดพิพิธภัณฑ์พยาบาล