ศิษย์เก่าพยาบาลรามารุ่น 7 ร่วมตัวกันไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าพยาบาลรามารุ่น 7 เรียนกันมาตั้งแต่อายุ18ปีตอนนี้จะเกษียณในปี60และ61กันเป็นส่วนใหญ่ ได้ร่วมตัวกันไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรี และได้มีโอกาสทำบุญให้กับเพื่อนที่เสียชีวิต

ศิษย์เก่าพยาบาลรามารุ่น 7

ศิษย์เก่าพยาบาลรามารุ่น 7

ศิษย์เก่าพยาบาลรามารุ่น 7

ศิษย์เก่าพยาบาลรามารุ่น 7

ศิษย์เก่าพยาบาลรามารุ่น 7

ศิษย์เก่าพยาบาลรามารุ่น 7

ศิษย์เก่าพยาบาลรามารุ่น 7