ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช-รามารุ่นที่ 5 จัด Meeting ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ 7-8 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช-รามารุ่นที่ 5 จัด Meeting อิงธาร รีสอร์ท จังหวัด นครนายก   

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช-รามา

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช-รามา

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช-รามา

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช-รามา

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช-รามา

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช-รามา

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช-รามา

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช-รามา