สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาปริญญาโท

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีมีการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พร้อมกับมอบทุนให้กับนางสาวพิกุล เขื่อนคำ นักศึกษาพยาบาลปริญญาโท เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

มอบทุนให้กับนางสาวพิกุล เขื่อนคำ นักศึกษาพยาบาลปริญญาโท