สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมแจกผ้าเย็นให้กับประชาชน

แจกผ้าเย็นให้กับประชาชน ณ เต็นท์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
แจกผ้าเย็นให้กับประชาชน ณ เต็นท์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแจกผ้าเย็นให้กับประชาชน ณ เต็นท์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
แจกผ้าเย็นให้กับประชาชน ณ เต็นท์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแจกผ้าเย็นให้กับประชาชน ณ เต็นท์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแจกผ้าเย็นให้กับประชาชน ณ เต็นท์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมอบผ้าเย็นให้กับมวลมหาประชาชนที่ไปร่วมงาน และมอบไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ เต๊นท์พยาบาล (ตรงข้ามศาลหลักเมือง-หน่วยบริการพยาบาลจุดที่ 8) เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามารับบริการด้วย