ด้วย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการ ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1...
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอกราบแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต ที่ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี2561
Events
 
MU BLUE NIGHT 6 คืนสู่เหย้า เรามหิดล  2 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 - 22.00 น.  ณ ลานด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร มหาวิทย...
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปี 2561 ให้กับศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีเพื่อมุ่งสนับสนุนให้สมาชิกมี...
Events
 
ประกาศผลทุนอุดหนุนการทำวิจัย ประจำปี 2561 ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ประชุมแ...
Events
 
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เดินวิ่ง งาน Ramathibodi Nurse Fun Run
ตรวจสอบรายชื่อ รับเสื้อและเบอร์วิ่ง กำหนดการ
Announcements
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี สมัครขอทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2561 คุณสมบัติของ...
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2561 ภายในงาน ร่วมฟังบรรยาย “ บทบาทองค์กรวิชาชีพพยาบาลต่อสังคม...
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2561 เรื่อง Caregiver Management for Nurese : The Next Step...
Events
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 The 4th International Conference on Prevention and Management of Chronic Co...
Announcements
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอกราบแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ในโอกาสรับพระราชทาน รางวัลศรีส...
Events
 
ด้วยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำประกาศเรื่องการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคั...
Events