ประกาศสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการ ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ด้วย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการ ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

โดยมีรายละเอียด >>ตามเอกสารแนบ<< ดังนี้