สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอกราบแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอกราบแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต ที่ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี2561