สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2561 เรื่อง Caregiver Management for Nurese : The Next Step

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2561 เรื่อง Caregiver Management for Nurese : The Next Step
ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561 
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กทม